O mnie

 

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA:

Nazywam się Marianna Karczmarczyk. Jestem magistrem psychologii oraz psychoterapeutą szkolącym się na ostatnim roku 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Od czasów liceum myślałam o pracy z ludźmi. W wieku 16-tu lat podjęłam decyzję o kształceniu się na kierunku psychologa. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna. Moja praca magisterska dotyczyła wpływu niskiej samooceny i depresji jako czynników predysponujących do wystąpienia bulimii. Moje zainteresowania zawodowe – poza depresją i zaburzeniami odżywiania – objęły także: zagadnienie psychoz z kręgu zaburzeń maniakalno-depresyjnych (choroba afektywna dwubiegunowa), z obszaru psychoz schizofrenicznych (schizofrenia i jej podtypy), zaburzeń osobowości.
Jako psychoterapeutka dbam o standardy udzielania pomocy, co roku uczestniczę w warsztatach i konferencjach podnoszących moje umiejętności i kwalifikacje. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (www.pttpb.pl) oraz do European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Praca jest moją pasją, którą realizuję każdego dnia w środowisku lokalnym, na oddziale szpitala psychiatrycznego, a także w prywatnym gabinecie, niosąc pomoc osobom, które doznają cierpienia wywołanego poczuciem niskiej wartości, poczuciem lęku, osamotnienia, pustki, porzucenia czy bólu wewnętrznego. Często są to osoby, które w wyniku różnorodnych czynników środowiskowych czy rodzinnych utraciły możliwość radzenia sobie ze swoją sytuacją życiową. Doznają objawów chorobowych tj. bezsenności, niepokoju wewnętrznego, poczucia smutku, lęku lub wręcz paniki. Zadręczają się poczuciem winy, przeżywają wyczerpanie związane z długo utrzymującym się stresem, czują że cały świat obrócił się przeciwko im i są przekonane, że ich siły i dotychczasowe sposoby radzenia zawiodły lub nie przynoszą pożądanego efektu.
Podczas pierwszego i drugiego spotkania – zwanego konsultacją – prowadzę wywiad, by jak najlepiej zrozumieć z czym i dlaczego zgłosiła się do mnie osoba po pomoc. Ustalanmy czego potrzebuje i czego oczekuje. Moja praca oparta jest na zasadzie współpracy, tak by stworzyć jak najbardziej przyjazne i komfortowe warunki dalszych spotkań.

Głęboko wierzę, jak i moje doświadczenie pokazuje, że osoba, która zgłasza się do mnie po pomoc – nosi w sobie klucz do rozwiązania problemu. Z różnych powodów klucz ten bywa niedostępny.
Podczas psychoterapii szukamy go wspólnie poprzez zrozumienie sytuacji problemowej oraz poznanie jej źródła i konsekwencji podejmowanych działań w celu poradzenia sobie z nią. Na koniec wspólnej pracy tworzymy plan i narzędzia służące zapobieganiu nawrotom choroby.
To klucz, z którego klient może korzystać poza gabinetem czy oddziałem. Bo przecież życie toczy się na zewnątrz a nie w gabinecie.

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

Zapisz się na wizytę

Jesteśmy by pomóc

KONTAKT

Doświadczenie zdobywałam na licznych stażach, na oddziałach psychiatrycznych i poradniach:

 • W latach 2007-2009 odbywałam staż w Poradni Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych,
 • W 2008 kształciłam się na oddziale całodobowym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Józefowie
 • od 2011 do 2014 pracowałam w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „MAJA”
 • W 2015 odbywałam staż w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii współprowadząc Grupę Psychoterapii Zaburzeń Nerwicowych
 • Również w latach 2015 – 2017 współpracowałam z Oddziałem Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii prowadząc pacjentów i zajęcia oddziałowe
 • W 2016 roku pracowałam w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na Ursynowie
 • Od września 2017 pracuję w Zespole Leczenia Środowiskowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz od 2018 współpracuję z prywatną kliniką PSYCHOMEDIC.

DOKUMENTY:

 

Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębiam uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach, takich jak:

 • Szkolenie pt.: „Najnowsze Trendy w psychoterapii zaburzeń lękowych” zorganizowanym przez Akademię Myśli i Emocji w Warszawie, prowadzonym, przez prof. Paula Salkovskisa (wrzesień 2016, Warszawa)
 • Szkolenie pt.: „Neuro – Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod” zorganizowanym przez Pracownię Testów Psychologicznych w Warszawie.
 • VIII Konferencja szkoleniowo – warsztatowa pt.: „Kontrowersje w psychiatrii 2016” zorganizowaną przez portal medycyna praktyczna w Krakowie. (kwiecień 2016)
 • Konferencja pt.: „III Ogólnopolska Konferencja Terapii Zaburzeń Odżywiania” zorganizowanym przez Europejskie Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i dr hab.n.med. Katarzynę Kucharską; (marzec 2015)
 • Konferencja pt. „Każdy ma prawo – demokracja dla ludzkiej seksualności” zorganizowana przez Instytut Psychologiczno – Psychoseksuologiczny Terapii i Szkoleń „Beata-Vita” oraz Fundację Europejskie Centrum Edukacji„Po Prostu”, (listopad 2013);
 • – Staż pt. „Vademecum Psychologa Praktyka” zorganizowane przez Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych w SYNAPSIS w Warszawie, (listopad 2012-czerwiec 2013);
 • Szkolenie pt. „Aktywne Metody Pracy Grupowej z osobami Niepełnosprawnymi” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Znaczny Stopień Integracji w Krakowie; ( październik 2011).
 • Aktualnie kształcę się na czwartym, ostatnim roku Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej kończącą się egzaminem i uprawniającym mnie do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

LINKI: