O mnie

Marianna Karczmarczyk psycholog psychoterapeuta

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA:

Nazywam się Marianna Karczmarczyk. Jestem magistrem psychologii oraz psychoterapeutą szkolącym się na ostatnim roku 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Od czasów liceum myślałam o pracy z ludźmi i niesieniu im pomocy. W wieku 16-tu lat podjęłam decyzję o kształceniu się na kierunku psychologia. W związku z tym, ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna. Moja praca magisterska dotyczyła wpływu niskiej samooceny i depresji jako czynników predysponujących do wystąpienia bulimii.Poza wyżej wymienionymi obszarami jak depresja, zaburzenia odżywiania – bulimia czy anoreksja, objadanie – zainteresowania zawodowe objęły także: zagadnienie psychoz z kręgu zaburzeń maniakalno-depresyjnych i schizofrenicznych, zaburzeń osobowości. Jako psychoterapeutka dbam o standardy udzielania pomocy, co roku uczestniczę w warsztatach i konferencjach podnoszących moje umiejętności i kwalifikacje. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (www.pttpb.pl) oraz do European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Praca jest moją pasją, którą realizuję każdego dnia w środowisku lokalnym, na oddziale szpitala psychiatrycznego, a także w prywatnym gabinecie, niosąc pomoc osobom, które doznają cierpienia wywołanego poczuciem niskiej wartości, poczuciem lęku, osamotnienia, pustki, porzucenia czy bólu wewnętrznego. Często są to osoby, które w wyniku różnorodnych czynników środowiskowych czy rodzinnych utraciły możliwość radzenia sobie ze swoją sytuacją życiową w wyniku czego doznają objawów chorobowych tj. bezsenności, niepokoju wewnętrznego, poczucia smutku, lęku lub wręcz paniki, zadręczają się poczuciem winy, przeżywają wyczerpanie związane z długo utrzymującym się stresem, czują że cały świat obrócił się przeciwko im i są przekonane, że ich siły i dotychczasowe sposoby radzenia zawiodły lub nie przynoszą pożądanego efektu. Podczas pierwszego spotkania – zwanego konsultacją – prowadzę wywiad, by jak najlepiej zrozumieć z czym i dlaczego zgłosiła się do mnie osoba po pomoc, czego potrzebuje i czego oczekuje. Staram się ustalić zasady współpracy, tak by stworzyć jak najbardziej przyjazne i komfortowe warunki dalszej wspólnej pracy.

Głęboko wierzę, jak i moje doświadczenie pokazuje, że osoba, która zgłasza się do mnie po pomoc nosi w sobie klucz do rozwiązania problemu. Utrudnieniem jest fakt, że z różnych powodów klucz ten bywa niedostępny. Podczas psychoterapii szukamy go wspólnie poprzez odnalezienie drogi do zrozumienia zaistniałej sytuacji, wypracowanie najlepszej możliwej dla osoby szukającej pomocy strategii radzenia sobie z problem i w przyszłości – zapobieganie nawrotom choroby, wystąpieniu objawów. Scalenie tych trzech elementów daje osobie będącej w terapii – klucz, z którego może korzystać poza gabinetem czy oddziałem. Bo przecież życie toczy się na zewnątrz a nie w gabinecie.

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

Zapisz się na wizytę

Jesteśmy by pomóc

KONTAKT

Doświadczenie zdobywałam na licznych stażach, na oddziałach psychiatrycznych i poradniach:

 • W latach 2007-2009 odbywałam staż w Poradni Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych,
 • W 2008 kształciłam się na oddziale całodobowym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Józefowie
 • od 2011 do 2014 pracowałam w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „MAJA”
 • W 2015 odbywałam staż w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii współprowadząc Grupę Psychoterapii Zaburzeń Nerwicowych
 • Również od 2015 współpracuję z Oddziałem Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii prowadząc pacjentów i zajęcia oddziałowe
 • W 2016 roku pracowałam w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na Ursynowie
 • Od września 2017 pracuję w Zespole Leczenia Środowiskowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

DOKUMENTY:

 

Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębiam uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach, takich jak:

 • Szkolenie pt.: „Najnowsze Trendy w psychoterapii zaburzeń lękowych” zorganizowanym przez Akademię Myśli i Emocji w Warszawie, prowadzonym, przez prof. Paula Salkovskisa (wrzesień 2016, Warszawa)
 • Szkolenie pt.: „Neuro – Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod” zorganizowanym przez Pracownię Testów Psychologicznych w Warszawie.
 • VIII Konferencja szkoleniowo – warsztatowa pt.: „Kontrowersje w psychiatrii 2016” zorganizowaną przez portal medycyna praktyczna w Krakowie. (kwiecień 2016)
 • Konferencja pt.: „III Ogólnopolska Konferencja Terapii Zaburzeń Odżywiania” zorganizowanym przez Europejskie Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i dr hab.n.med. Katarzynę Kucharską; (marzec 2015)
 • Konferencja pt. „Każdy ma prawo – demokracja dla ludzkiej seksualności” zorganizowana przez Instytut Psychologiczno – Psychoseksuologiczny Terapii i Szkoleń „Beata-Vita” oraz Fundację Europejskie Centrum Edukacji„Po Prostu”, (listopad 2013);
 • – Staż pt. „Vademecum Psychologa Praktyka” zorganizowane przez Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych w SYNAPSIS w Warszawie, (listopad 2012-czerwiec 2013);
 • Szkolenie pt. „Aktywne Metody Pracy Grupowej z osobami Niepełnosprawnymi” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Znaczny Stopień Integracji w Krakowie; ( październik 2011).
 • Aktualnie kształcę się na czwartym, ostatnim roku Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej kończącą się egzaminem i uprawniającym mnie do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

LINKI: