Gabinet POMOST-DO:

Mój gabinet obejmuje następujące formy pracy:

  • psychoterapia indywidualna osób dorosłych
  • psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym
  • konsultacje psychologiczne
  • psychoedukacja
  • terapię poznawczą zaburzeń psychotycznych
  • terapię depresji i zaburzeń nastroju
  • terapię zaburzeń depresyjno-lękowych
  •  trening rozwiązywania problemów z elementami treningu społecznego poznania i neuropoznania
  • trening lekowy w leczeniu farmakologicznym lekami psychiatrycznymi
  • trening radzenia sobie z objawami ubocznymi stosowania leków psychiatrycznych

Psychoterapia w języku polskim

Psychoterapia w języku rosyjskim 

Психотерапия на русском языке