WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA:

Nazywam się Marianna Karczmarczyk. Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, (numer certyfikatu: 705; www.pttpb.pl). Ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie z psychologii klinicznej oraz 4-letnią podyplomową Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

W liceum podjęłam decyzję o kształceniu się w kierunku psychologii. Ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie uzyskując tytuł magistra psychologii. Początkowo, moja praca obejmowała prowadzenie psychoterapii dla osób z rozpoznaniem zaburzeń nastroju, depresji. Aktualnie, moje zainteresowania zawodowe skupiają się na pracy z osobami z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum psychoz urojeniowych, maniakalno-depresyjnych, zaburzeń typu schizofrenii i samej schizofrenii.

Osobną grupę osób, którym świadczę pomoc, stanowią osoby starsze, przewlekle chore i te, które zmierzają ku końcowi swojego życia.

Jako psychoterapeutka, dbam o standardy świadczonej przeze mnie pomocy. Każdego roku uczestniczę w konferencjach i warsztatach podnoszących moje umiejętności i kwalifikacje. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (http://www.pttpb.pl). Systematycznie superwizuję się u licencjonowanych Superwizorów PTTPB.

Specjalizuję się w pracy z osobami po kryzysie psychicznym. Prowadzę psychoterapię osób z rozpoznaniem schizofrenii, zespołu urojeniowego i maniakalno-depresyjnego oraz schizoafektywnego, a także z rozpoznaniem zaburzeń osobowości i zachowania. W obszarze mojej aktywności zawodowej świadczę pomoc osobom doświadczających na co dzień głosów, omamów wzorkowych, będących w fazie popsychotycznej choroby i objętych „negatywnymi/ubytkowymi” objawami schizofrenii. Posiadam duże doświadczenie w pracy z osobami będącymi w depresji, doświadczających bezsenności, z poczuciem osamotnienia i pustki, dokonujących samookaleczeń.

Praca jest moją pasją, którą realizuję na co dzień w środowisku lokalnym, na oddziale szpitala psychiatrycznego i prywatnym gabinecie.

Moje doświadczenie pokazuje, że osoba, która zgłasza się do mnie po pomoc, nosi w sobie „klucz” do rozwiązania problemu. Podczas psychoterapii szukamy go wspólnie poprzez zrozumienie sytuacji problemowej – jej źródła i wpływu na nasze życie. Proces ten jest pełen ogromnych emocji, dlatego dbam o komfort spotkania i atmosferę wzajemnego zaufania. Na koniec wspólnej pracy tworzymy plan i narzędzia służące zapobieganiu nawrotom choroby. To „klucz”, który trzeba i można wykorzystać w dalszym życiu, bo przecież życie nie toczy się tylko w gabinecie. Doświadczamy rzeczywistości i żyjemy poza nim.

Serdecznie zapraszam na spotkanie

Zapisz się na wizytę

Zapraszam  KONTAKT

Doświadczenie zawodowe:

 • W latach 2007-2009 odbywałam staż w Poradni Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych w Warszawie
 • W 2008 kształciłam się na Oddziale Całodobowym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Józefowie
 • Od 2011 do 2014 roku pracowałam w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”
 • W 2015 roku odbywałam staż w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii jako ko-terapeuta Grupy Psychoterapii Zaburzeń Nerwicowych
 • W latach 2015 – 2017 współpracowałam z Oddziałem Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
 • W 2016 roku pracowałam w Środowiskowym Domu Samopomocy dl Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Warszawie
 • Od 2017 roku pracuję w Zespole Leczenia Domowego przy Instytucie Psychiatrii I Neurologii
 • Od 2015 prowadzę własną praktykę prywatną

 

 

DOKUMENTY:

Szkolenia i Konferencje:

 • Staż „Vademecum Psychologa Praktyka” zorganizowany przez Ośrodek Zdrowia Psychicznego SYNAPSIS w Warszawie
 • „III Ogólnopolska Konferencja Terapii Zaburzeń Odżywiania” zorganizowana przez Europejskie Centrum Edukacji I Badań nad Mózgiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • VII Konferencja szkoleniowo – warsztatowa: „Kontrowersje w Psychiatrii 2015” zorganizowaną przez portal Medycyna Praktyczna w Krakowie
 • VIII Konferencja szkoleniowo – warsztatowa pt.: „Kontrowersje w psychiatrii 2016” zorganizowaną przez portal Medycyna Praktyczna w Krakowie
 • IX Konferencja szkoleniowo – warsztatowa pt.: „Kontrowersje w psychiatrii 2017” zorganizowaną przez portal Medycyna Praktyczna w Krakowie
 • Warsztaty: „Psychoterapia Psychoz Schizofrenicznych” zorganizowaną przez APS w Warszawie
 • Szkolenie: „Schizofrenia Forum 2018” zorganizowaną przez III Klinikę Psychiatryczną w IPiN w Warszawie
 • IV Ogólnopolskie Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego zorganizowanym przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Łodzi.
 • Konferencja „Neuropsychiatria i Neuropsychologia Update 2018” zorganizowaną przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Sekcję Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i wydawnictwo Termedia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

LINKI: