W Gabinecie Psychoterapii POMOST-DO oferujemy:

Konsultacje indywidualne – przeznaczone są dla osób, które nie są do końca przekonane czy chcą podejmować się psychoterapii. Konsultacje w formie spotkania trwającego 50 min.są rodzajem rozmowy, wywiadu i próbą przyjrzenia się z jakimi wątpliwościami zgłasza się osoba, przyglądamy się jakie są potrzeby osoby zgłaszającej się na konsultację i czy psychoterapia jest wskazana.

Psychoterapię indywidualną:

Przeznaczona jest dla osób, które po konsultacjach indywidualnych, (zazwyczaj są to 1-2 spotkania), decydują się na podjęcie psychoterapii. Spotkania psychoterapii indywidualnej odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają po 50min. Najczęściej podczas pierwszych spotkań w psychoterapii indywidualnej ustalamy zasady wspólnej współpracy tak by zapewnić Państwu jak najwyższy komfort pracy nad sobą, określamy obszar, którego problem dotyczy, przyglądamy się nasileniu objawów, ale co najważniejsze – ustalamy cel terapii, który ma być efektem końcowym całego procesu psychoterapii. W dalszej części procesu psychoterapii przyglądamy się myślom, emocjom, zachowaniu, które składają się na mechanizm powodujący objawy, dążymy do zrozumienia jakie mechanizmy wywołują kryzys a następnie, szukamy jak najlepszej strategii radzenia sobie w sytuacji problemowej. Następnie wracamy do myśli i emocji towarzyszącym zmianom, analizujemy je pod kątem ich zmian i przyglądamy się czy zastosowana strategia i zachowanie są zgodne z celem jaki zakładaliśmy na początku terapii. Wyciągamy wnioski i budujemy taką bazę zasobów, aby móc zapobiegać nawrotom w przyszłości.

 

 
Oferujemy również:

  • Konsultacje indywidualne w języku rosyjskim
  • Psychoterapię indywidualną w języku rosyjskim

W celu umówienia się na wizytę, proszę o kontakt telefoniczny.