Psychoterapia to proces rozłożony w czasie, to leczenie za pomocą metod psychologicznych, którego celem jest poprawa w funkcjonowaniu lub poprawa jakości życia osoby zgłaszającej się po pomoc.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, którą oferują Państwu w swoim gabinecie jest także procesem opartym na kilku założeniach:

Aspekt poznawczy: wspólną cechą wielu problemów emocjonalnych jest występowanie charakterystycznych elementów wspólnych jak: myśli automatyczne pojawiające się nawykowo i szybko przez co nie są dostępne od ręki, schematy funkcjonowania wypracowane przez całe nasze życie i zniekształcenia poznawcze, które definiują jak interpretujemy rzeczywistość. Te trzy elementy łącznie wpływają na utrwalanie się specyficznych emocji, zaś emocje te wpływają bezpośrednio na zachowanie.

Aspekt behawioralny: na wystąpienie bądź utrwalenie różnych dezadaptacyjnych zachowań mają wpływ własne doświadczenie lub nauka poprzez obserwację. Czy dane zachowanie powtórzymy ma wpływ efekt końcowy. Zachowania poprzez które osiągamy cele zostają wzmocnione, a te które nie doprowadziły do sukcesu zostają zaniechane lub przekształcają się w strategię unikania bądź strategie zabezpieczające. Sytuacja staje się skomplikowana kiedy zachowania prowadzące kiedyś do zamierzonego celu, przestały do niego prowadzić a my nie jesteśmy w stanie wypracować nowych, a powtarzamy nasze dezadaptacyjne zachowanie.

Zatem wedle tego podejścia, funkcjonowanie każdej osoby można ująć w trzy aspekty:

  • aspekt poznawczy – myśli
  • aspekt emocjonalny – emocje
  • aspekt behawioralny – zachowania

które wzajemnie na siebie wpływają i utrwalają.

Podczas psychoterapii uczymy się je rozpoznawać, identyfikować, nazywać, po to by nabrać do nich dystansu, dokonać oceny czy służą one naszym życiowym celom. Następnie jeśli uznamy, że można je przeformułować, zmienić lub po prostu doświadczyć – czynimy to, tak by uzyskać poprawę w obszarze problemowym osoby zgłaszającej się po pomoc. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem wyzwania jakim jest podróż w głąb siebie w celu odkrycia swoich możliwości dokonania zmian i poznania zasobów jakimi Państwo dysponujecie by czynić swoje życie lepszym – zapraszam na spotkanie!

-->