W dniach 16-17 luty 2018 odbył się warsztat prowadzony przez dr hab. Andrzeja Cechnickiego pt.: „Psychoterapia Psychoz Schizofrenicznych”. Dr hab. Andrzej Cechnicki jest psychiatrą i psychoterapeutą, kierownikiem Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz współtwórcą firmy społecznej – pensjonatu „U Pana Cogito”.
Treścią warsztatu było przedstawienie perspektywy przeżyć osoby z rozpoznaniem psychozy, zrozumienie objawów w kontekście indywidualnych doznań osoby po kryzysie psychicznym z diagnozą schizofrenii.
Zapoznanie się z filmami prezentującymi pracę zawodową osób po kryzysie, odsłuchanie wystąpień m.in. Elyn Saks oraz pozostałych osób w procesie zdrowienia, wymiana doświadczeń między specjalistami wzbogaciły mój warsztat pracy z osobami z rozpoznaniem schizofrenii o kilka cennych obszarów.
Była to kolejna, z wielu, forma cennego poszerzania wiedzy i doświadczenia w moim zakresie zawodowym.

-->